Computerklasje
In de zomer van 2014 organiseerde Casa 93 vzw in samenwerking met De Zebrastraat een groot concert met Johan Verminnen, met als doel, voldoende fondsen te werven om een aantal computers te kunnen aankopen. Deze computers zouden opgesteld worden in een kamer bij Chella thuis, en Ashok, zoon van, was bereid om de kinderen de basis van het computergebruik aan te leren.
Op het eind van het concert konden we Chella een cheque van 7000€ overhandigen. Ruim genoeg om computers aan te kopen en het klasje in te richten. 
Afgelopen januari (2016) waren we op bezoek in een grote private school in Pondicherry. Daar hebben we kennis gemaakt met specifieke computerprogramma's voor kinderen van onze doelgroep. De organisatie achter e-learningforkids heeft ons, gratis, een uitgebreid lessenpakket aangeboden.
De oudste kinderen van onze lagere schooltjes komen dagelijks in groepjes van 5 of 6 les volgen, en bereiden zich zo voor op hogere studies.