HET LAATSTE NIEUWS

    Laatste nieuws is géén goed nieuws!

    In (Zuid) India is men gewoon aan het weerfenomeen "monsoon". Een al dan niet korte periode met hevige regens, onweders stormwinden . . . kortom alles erop en eraan. Uiteraard volgen wij dat evengoed of misschien nog beter dan ons eigen weer. We merken op dat, naast Kerala ook Tamil Nadu zwaarder getroffen wordt.

    Verzorging en voeding

    Het begon jaren geleden heel bescheiden met een koe, omwille van de melk. Maar een boerderij is die naam nauwelijks waardig met één dier. Dus, op gepaste tijden kwam de stier langs en dat resulteert in drie kalveren op een paar jaar.
    Ashok samen met zijn grootvader zijn heel erg goed in het verzorgen van de dieren en zorgen dat er altijd voldoende te eten is.