Goede doel
    Het idee om Casa 93 op te richten kreeg vorm tijdens onze reis door Zuid India in 2008. Onze toenmalige reisleider Chella, met wie wij al vrij vlug een heel goede band hadden, nodigde ons uit bij hem thuis, in zijn dorpje, in het dorpsschooltje. Wij wilden graag iets doen voor de schoolkinderen van het dorpje, en na kort overleg met Chella besloten we om schooluniformen te kopen voor de kinderen. Op dat moment is een bal aan het rollen gegaan die nog steeds door rolt en die het leven van meer dan 100 kinderen verandert.

    We vatten het idee op om iedere maand een kunst/culturele activiteit te organiseren en de winst die we zo genereren te gebruiken om ons project uit te bouwen. En dat lukt aardig.

    In de tijd dat Casa 93 bestaat hebben we geparticipeerd in de renovatie van een bestaand schoolgebouw, in de nieuwbouw van een ander, zorgen we ieder jaar voor nieuwe schooluniformen. We kochten een paar jaar geleden voor 2000€€ speelgoed en Chella heeft in zijn bescheiden huisje een Casa computerklasje ingericht, waar de kinderen na schooltijd les krijgen van Ashok, de zoon van Chella.
    Het merendeel van onze kinderen komen uit, naar Indische normen, stabiele gezinnen. Dit wil zeggen dat ze basic kleren en voeding hebben, en dat ze naar school kunnen gaan. Sedert een paar jaar, en in overleg met Chella, ondersteunen we een aantal kinderen individueel. Hun schoolkosten worden door Casa 93 rechtstreeks aan school betaald. Ondertussen hebben we voor deze kinderen sponsorouders gezocht en gevonden.
    Afgelopen januari hebben we dan in samenwerking met de burgemeester de campagne GREEN & CLEAN ERANIYAM PANCHAYAT opgestart. Deze campagne begon met het planten van bomen in het dorp en met afspraken maken op welke manier we het huisvuil uit het straatbeeld konden krijgen. 12 vuilbakken, 2 trycicles en 4 personen zorgen er nu voor dat het huisvuil opgehaald wordt.