Het mag een beetje meer zijn

    Casa 93 doet het niet slecht. Dat mogen we zonder pochen wel stellen. Met dit jaar terug 150 betalende leden behoren we tot de grootste verenigingen van ons dorp. Naast de inkomsten van de lidgelden zorgen we er ook voor dat er via het organiseren van events wat geld in het laatje komt. Wij kunnen gelukkig ook beroep doen op een aantal mecenassen. Mensen die, net als wijzelf, ervan overtuigd zijn dat onze aanpak een goede is en ook loont. Het dorpszicht is door het aanplanten van bomen behoorlijk veranderd. De oudste kinderen van de dorpsschool kunnen onder begeleiding van Ashok en Anuja computerles volgen en zo een vaardigheid aanleren die hen goed van pas komt als ze willen verder studeren. Dan is er ook nog de CALP factory en onze biotuin. Een tiental kinderen wiens ouders hun studies niet (meer) kunnen betalen hebben hier in onze regio sponsorouders die ervoor zorgen dat de schoolrekening toch betaalt wordt.

    Bent u, na het bekijken van onze site overtuigd en wilt u dat ietsje meer aan Casa schenken? Dit kan via het rek. nr. BE65 7370 3862 1096 van Casa 93 vzw, met vermelding: steun Zuid-India project Casa 93. Alvast bedankt, Michèle en Frank